سیب انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

سیب: انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اجتماعی کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

با کسب اکثریت آرا کلیات بودجه سال ۹۷ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر پایتخت به تصویب رسید.

کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

عبارات مهم : کمیسیون

با کسب اکثریت آرا کلیات بودجه سال ۹۷ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر پایتخت به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز بررسی کلیات بودجه ۹۷ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران روی میز اعضای شورای شهر قرار داده شد و مرتضی الویری – رییس برنامه و بودجه – با تشریح کلیات بودجه ۹۷ گفت: طبق بررسی ها سقف درآمدی بودجه را به ۱۳ هزار ۵۱۷ میلیارد ریال رساندیم.

وی با بیان اینکه ۵۱۷ میلیارد تومان در سرفصل درآمدها زیاد کردن داده ایم، گفت: ۳۰۰میلیارد تومان از محل درآمدهای شهرداری ناشی از واگذاری املاک کم کردن داده ایم.

کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

الویری با بیان اینکه این اعداد در کمیسیون به تصویب رسید و قطعا درصحن شورا عوض کردن می کند،اظهارکرد: میزان سهم نقد بودجه به ۷۸ درصد زیاد کردن یافت و سهم غیر نقد بودجه نیز به ۲۳درصد رسید. این در حالی است که سهم درآمد”های پایدار نیز را در کمیسیون به ۳۱ درصد رساندیم و تلاش شده است است به سمت براق سازی و از بین بردن تاریکخانه هایی که اتفاقات نامرتبط مالی در آن رخ می داد، گام برداریم.

به گزارش ایسنا علی اعطا نیز با بیان اینکه در بحث درآمدها چند ردیف است که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در قسمتی که مربوط به عوارض پروانه های ساختمانی است می بینیم که عملکرد سال ۹۵، ۱۳۷۲ میلیارد ریال و در سال ۹۶ نیز عملکرد ۲۶۰۰ میلیارد ریال بوده این در حالی است که عملکرد ۹ ماهه ۹۶ نیز ۱۲۶۵ میلیارد ریال بوده و فاصله بین مصوبه ۹۶ و عملکرد بودجه نشان می دهد که اوضاع مناسبی نداریم و حالا برآورد سال ۹۷، ۲۶۰۰ میلیارد ریال دیده شده است و جالب است که کمیسیون هم این عدد را با وجود تحقق ناپذیریش نه کم کردن و نه زیاد کردن داده است.

با کسب اکثریت آرا کلیات بودجه سال ۹۷ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر پایتخت به تصویب رسید.

گرایش شهرداری به مال سازی در بودجه ۹۷

سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه در بخش عوارض پذیره تجاری نیز باید بگویم که عملکرد مصوب ۹۶، ۵۲۰۰میلیارد ریال بوده در حالی که عملکرد ۹ ماهه ۹۶، ۲۰۶۱ میلیارد ریال بوده که فاصله قابل توجهی بین عملکرد نه ماهه و رقم مصوب ۹۶ دارد این در حالیست که برآورد سال ۹۷ ، ۵ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که قابل قبول نیست و به نظر می رسد همچنان گرایش شهرداری به مال سازی و ساخت مجتمع های بزرگ ادامه دارد.

به گزارش ایسنا در ادامه محمد سالاری – رییس کمیسیون شهرسازی- با بیان اینکه بودجه ۹۷حدود ۲ درصد انقباضی بسته شده است هست، گفت: تنها ۵۲ درصد کل بودجه ۹۶ تا کنون محقق شده است است این در حالی است که به نظر می رسد درآمدها در بودجه ۹۷ با توجه به شرایط فعلی محقق نشود.

کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

وی با بیان اینکه بودجه قالیباف در سال ۹۵ که اوضاع بهتر بوده است و از ۱۷ هزار ۹۰۰ میلیارد تومان تنها ۱۳ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان محقق شده است بود،اظهارکرد: به نظر می رسد که به زحمت تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان و یا کمتر در سال ۹۷ محقق نمی شود که باید به فروش املاک ادامه داد یا شهرداری باید وام بیشتری بگیرد و یا اوراق همکاری منتشر شود.

سالاری افزود: هنگامی که در اصل بودجه شهرداری بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان محقق نمی شود ورود به جزییات عبث هست. با توجه به شرایط فعلی درآمدها تحقق نمی یابد.

با کسب اکثریت آرا کلیات بودجه سال ۹۷ شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در شورای شهر پایتخت به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، الهام فخاری نیز در ادامه با بیان اینکه نشانه های انسان محوری بودجه کمرنگ هست، گفت: بنیان بودجه 97 به مانند قبل هست. هرچند که چند توصیه مثبت دارد ولی روح انسان محوری در آن دیده نمی شود.

هنوز ساختار شهرداری تحول یافته نیست

کلیات بودجه سال 97 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به تصویب رسید

وی با بیان اینکه از نظر تحقق نیافتن بودجه و متکی بودن به شیوه های قبلی، بودجه به مانند قبل هست، ادامه داد: درست است که شورا و شهرداری عوض کردن کرده ولی هنوز ساختار شهرداری تحول یافته نیست.

محسن هاشمی نیز با انتقاد از سخنان بعضی از اعضای شورای شهر گفت: این بد است که ما در جلسات مطلبی را تصویب می کنیم ولی در بررسی حرفمان را عوض کردن می دهیم و این درحالی است که این بحث های امروز را باید قبل از این در کمیسیون تلفیق می گفتیم.

همچنین شهربانو امانی نیز با بیان اینکه من راجع به نحوه اداره جلسه تذکر دارم تصریح کرد: روسای کمیسیون ها در جلسات کمیسیون تلفیق حضور داشتند و انتظار داشتیم که اداره جلسه به سمت و سوی منطقی برود نه این که جلسه هم اندیشی شود.

وی افزود: من جهت تنویر افکار عمومی میگویم که شورا به هم ریخته نیست بلکه نخستین بودجه مان است که داریم بررسی می کنیم.

در ادامه رسولی هم با بیان اینکه بودجه 97 شهرداری قطعا پایه گذار اتفاقات خوب در شهرداری خواهد بود، گفت: ایجاد خزانه یکسان و از بین بردن 62 ردیف کمک به این و آن که بوی رانت می داد، نوعا اتفاقات خوب است.

در ادامه مسجد جامعی نیز با بیان اینکه در نه ماهه امسال تنها 51 درصد کل بودجه محقق شده است و به نظر می رسد تا آخر سال حدود 60 و اندی درصد بودجه امسال محقق شود، گفت: ولی می بینیم که بودجه سال آینده کم کردن پیدا نکرده و این باعث می شود که توقعات از شهرداری کم کردن نیابد.

وی با بیان اینکه چون شهرداری پول ندارد نباید به شهروندان فشار بیاوریم، افزود: زیاد کردن عوارض باید منشاء اصلاح اوضاع شهروندان شود.

در آخر میرلوحی نیز با بیان اینکه سه پیشنهاد روبروی اعضای شورای شهر هست، تصریح کرد: یا شهرداری باید استقراض کند یا مسیر بن بست گذشته را ادامه دهیم و یا کار را متوقف کنیم که این روش مطلوب رقبا است که به نظر می رسد برنامه خاص ای داشته باشیم.

به گزارش ایسنا، در آخر اعضای شورای شهر بعد از استماع دفاعیات نجفی از بودجه 97 به کلیات آن رأی دادند و کلیات بودجه 97 باکسب 19 رأی موافق به تصویب رسید.

واژه های کلیدی: کمیسیون | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs