سیب انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

سیب: انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار بین الملل برکناری تیلرسون منادی خروج نهایی ترامپ از برجام است / جروزالم‌پست

اروپا با مذاکره مجدد راجع به برجام و یا منظور کردن جایگزین هایی جهت آن مخالف است و پایتخت کشور عزیزمان ایران از این کارها به عنوان موارد نقض توافقنامه هسته ای ی

برکناری تیلرسون منادی خروج نهایی ترامپ از برجام است / جروزالم‌پست

جروزالم پست: برکناری تیلرسون منادی خروج نهایی ترامپ از برجام است

عبارات مهم : اروپا

اروپا با مذاکره مجدد راجع به برجام و یا منظور کردن جایگزین هایی جهت آن مخالف است و پایتخت کشور عزیزمان ایران از این کارها به عنوان موارد نقض توافقنامه هسته ای یاد خواهد کرد.

روزنامه صهیونیستی ‘جروزالم پست’ نوشت: برکناری ‘رکس تیلرسون’ از ریاست وزارت خارجه آمریکا منادی خروج نهایی ‘دونالد ترامپ’، مدیر جمهوری آمریکا، از برنامه جامع اقدام یکسان (برجام) است.

به گزارش ایرنا، این روزنامه در شماره روز یکشنبه نوشت، انگلیس، فرانسه و آلمان در تب و تاب تلاش ها جهت حفظ توافقنامه هسته ای ایران، شاهد بی تابی ترامپ جهت خروج از برجام هستند و تردید آنها در زمینه جدی بودن ترامپ جهت اصلاح این توافقنامه از طریق دیپلماسی روز به روز زیاد می شود.

برکناری تیلرسون منادی خروج نهایی ترامپ از برجام است / جروزالم‌پست

این روزنامه با اشاره به سخنان ژانویه ترامپ و ضرب الاجل او جهت اصلاح توافقنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران از سوی انگلیس، فرانسه و آلمان، افزود، تیلرسون که وزیر خارجه ترامپ بود، بعد از سخنان تهدیدآمیز مدیر جمهوری آمریکا، جهت یافتن راهی که ضمن فراهم کردن امکان پایبندی آمریکا به تعهدات به عهده گرفته در چارچوب این توافقنامه، موجب تقویت مفاد مهم آن شود، بی درنگ مذاکره با این سه کشور اروپایی را شروع کرد.

با این حال، ترامپ هفته پیش تیلرسون را – تا حدی به خاطر نظر هایش راجع به برجام و مدیریت او در مذاکرات- برکنار کرد. با برکناری تیلرسون، این سه کشور اروپایی و کشور عزیزمان ایران به این فکر می کنند که آیا امیدی به ادامه مذاکرات هست؟

اروپا با مذاکره مجدد راجع به برجام و یا منظور کردن جایگزین هایی جهت آن مخالف است و پایتخت کشور عزیزمان ایران از این کارها به عنوان موارد نقض توافقنامه هسته ای ی

متحدان کاخ سفید تحریم های اخیر پیشنهادی سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان را کمتر از مطالبات واشنگتن می دانند. دولت ترامپ در ژانویه نه تنها خواستار اعمال تحریم های تازه علیه کشور عزیزمان ایران به خاطر واکنش‌ها شریرانه این کشور در منطقه و برنامه موشکی اش بلکه خواستار مذاکره دوباره و از بین بردن بند انقضاء محدودیت های منظور شده است در توافقنامه هسته ای جهت فعالیت های هسته ای کشور عزیزمان ایران شد.

اروپا با مذاکره مجدد راجع به برجام و یا منظور کردن جایگزین هایی جهت آن مخالف است و پایتخت کشور عزیزمان ایران از این کارها به عنوان موارد نقض توافقنامه هسته ای یاد خواهد کرد.

اروپا بر این باور است که ترامپ جهت موفقیت، دو راه، نقض یکجانبه توافقنامه هسته ای یا واداشتن اروپا به همراهی کردن او، ترسیم کرده هست. باید توجه داشت که اگر ترامپ باعث شکست توافقنامه هسته ای کشور عزیزمان ایران شود، آنها(اروپا) دیگر بخشی از آن نخواهند بود.

برکناری تیلرسون منادی خروج نهایی ترامپ از برجام است / جروزالم‌پست

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | مذاکره | آمریکا | دولت ترامپ | رکس تیلرسون | دونالد ترامپ | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs