سیب انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

سیب: انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

به تازگی دستگاه تهویه ای جهت ماشین ساخته شده است که طی چند ثانیه بوهای آزار دهنده را از بین می برد. علاوه بر آن حتی گرد و غبار، باکتری و گرده گیاه های را نیز از

ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

عبارات مهم : تهویه

به تازگی دستگاه تهویه ای جهت ماشین ساخته شده است که طی چند ثانیه بوهای آزار دهنده را از بین می برد. علاوه بر آن حتی گرد و غبار، باکتری و گرده گیاه های را نیز از ماشین می زداید.

به گزارش مهر به نقل از ماشابل، خودروی تازه خیلی سریع بوی غذا، سیگار، عرق و مواد متفاوت را به خود جذب می کند. به همین جهت دستگاه تهویه هوای کوچکی جهت ماشین ساخته شده است که هر نوع بویی را از بین می برد.

ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

دستگاه تهویه دارای یونیزری است که کیفیت هوای داخل ماشین را بدون افزودن بوی خارجی ارتقا می دهد.

کافی است کاربر آن را به خروجی برق ماشین متصل کند. دستگاه به طور خودکار فعالیتش را شروع می کند.

به تازگی دستگاه تهویه ای جهت ماشین ساخته شده است که طی چند ثانیه بوهای آزار دهنده را از بین می برد. علاوه بر آن حتی گرد و غبار، باکتری و گرده گیاه های را نیز از

تهویه مذکور طی چند ثانیه دود سیگار و بوهای آزاردهنده دیگر را از بین می برد. این دستگاه حتی گردو غبار، باکتری و گرده گیاه های و گلها را از بین می برد، به همین علت جهت بازدیدکنندگان مبتلا به آلرژی بسیار مناسب است.

واژه های کلیدی: تهویه | سیگار | ماشین | باکتری | دستگاه | در ماشین | اخبار علمی و آموزشی

ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

ظرف چند ثانیه بوهای بد در ماشین از بین می رود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs