سیب انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

سیب: انفجار نارنجک افغانستان اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار گوناگون تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

250 بالن رنگی همزمان در آسمان فرانسه به پرواز درآمدند تا بتوانند رکورد خود را در کتاب گینس به ثبت برسانند. 

تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها+ تصاویر

عبارات مهم : تاریخ

250 بالن رنگی همزمان در آسمان فرانسه به پرواز درآمدند تا بتوانند رکورد خود را در کتاب گینس به ثبت برسانند.

به گزارش کشور عزیزمان ایران آنلابن به نقل از میرر، بالن ها درمقابل 400 هزار تماشاچی و شرکت کننده در منطقه «لوراین» فرانسه به پرواز در آمدند.

این همایش که به تاریخ 17 اکتبر 1783 میلادی باز می گردد نخستین باری است که بالن در فرانسه به پرواز درآمده است.

تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

بازدیدکننده جشنواره بالن ها در فرانسه حدود 10 روز در این منطقه حضور خواهند داشت تا هر روز شاهد پرواز صدها بالن رنگین باشند.

250 بالن رنگی همزمان در آسمان فرانسه به پرواز درآمدند تا بتوانند رکورد خود را در کتاب گینس به ثبت برسانند. 

واژه های کلیدی: تاریخ | پرواز | فرانسه | میلادی | جشنواره | اخبار گوناگون

تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

تصویرهای + شرکت 400 هزار نفر در جشنواره خیره کننده بالن ها

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs